יצירת קשר

טלפון: 054-6883886

מייל ראשי: office@tarika.co.il
מייל קריינים: Karyanim@tarika.co.il

ת.ד 481 כרכור. מיקוד 3710417

טלפון: 054-6883886

מייל ראשי: office@tarika.co.il
מייל קריינים: Karyanim@tarika.co.il

ת.ד 481 כרכור. מיקוד 3710417