תאריקה זוהר

בעלים

סיון ליבל מן

מנהלת מחלקת קריינים

עמית וולף

מנהלת מחלקת במאים עורכים וצלמים